Tâm thư xúc động bé trai gửi cha mẹ – Lời cảnh tỉnh cho những người đã và đang có ý định ly hôn

Tâm thư xúc động bé trai gửi cha mẹ – Lời cảnh tỉnh cho những người đã và đang có ý định ly hôn

Con xin gửi tới các bác, các cô, các chú tiếng khóc của chúng con. Tiếng khóc của những đứa con mà sắp tới trong cả quãng đời phía trước chúng con chỉ sống hoặc có bố hoặc có mẹ, chúng con phải sống trong một gia đình không trọn vẹn hoặc sống trong gia đình mà có bố hoặc mẹ không phải là người sinh ra mình.