‘Bốc mùi’ chỉ vì thói quen này, ‘đấng mày râu’ dễ mất điểm trong mắt phái nữ

‘Bốc mùi’ chỉ vì thói quen này, ‘đấng mày râu’ dễ mất điểm trong mắt phái nữ

Như thế nào là hình mẫu người đàn ông “chuẩn Men” trong mắt nữ Nhật?