Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm đi lại với 10 quốc gia từ tháng 10

Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm đi lại với 10 quốc gia từ tháng 10

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với khoảng 10 quốc gia, bắt đầu từ tháng 10 tới.