5 địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở ngoại ô Tokyo

5 địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở ngoại ô Tokyo

Cùng với 10 ĐỊA ĐIỂM NGẮM LÁ VÀNG LÁ ĐỎ ĐẸP NHẤT TRONG NỘI ĐÔ TOKYO, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tiếp 5 địa điểm ngắm lá vàng lá đỏ đẹp nhất ở ngoại ô Tokyo.