Núi Phú Sĩ xuất hiện tuyết đầu mùa sớm hơn 24 ngày so với năm ngoái

Núi Phú Sĩ xuất hiện tuyết đầu mùa sớm hơn 24 ngày so với năm ngoái

Mt. Fuji có tuyết đầu tiên trong mùa vào thứ Hai, sớm hơn 24 ngày so với năm ngoái và sớm hơn hai ngày so với mức trung bình, một cơ quan thời tiết địa phương cho biết.