Ngắm rừng hoa t.ử đằng tại công viên Tennogawa (天王川公園) ở thành phố Tsushima (津島市), tỉnh Aichi (愛知県).

Ngắm rừng hoa t.ử đằng tại công viên Tennogawa (天王川公園) ở thành phố Tsushima (津島市), tỉnh Aichi (愛知県).

Công viên có tổng cộng 114 gốc hoa t.ử đằng thuộc 12 chủng khác nhau, trải rộng trong phạm vi hơn 5000 mét vuông.