Lịch lá vàng lá đỏ ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Lịch lá vàng lá đỏ ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Nhiệt độ năm nay cao hơn trung bình nên mùa thu đến muộn, du khách phải đẩy lùi lịch trình nếu muốn ngắm lá vàng lá đỏ ở hai nước Đông Á.