Bảng lương tối thiểu cho người lao động tại 47 tỉnh Nhật Bản

Bảng lương tối thiểu cho người lao động tại 47 tỉnh Nhật Bản

Dưới đây là Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả những người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.