Tình huống khẩn cấp muốn sang Nhật Bản ngay, xin visa trong dịch Covid-19 thế nào?

Tình huống khẩn cấp muốn sang Nhật Bản ngay, xin visa trong dịch Covid-19 thế nào?

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa giải đáp một loạt thắc mắc liên quan đến việc dừng hiệu lực của visa đã cấp từ ngày 28-3 do ảnh hưởng của Co vid-19 như: hiện có thể xin visa đi Nhật Bản hay không? nếu tình huống khẩn cấp, muốn đi Nhật Bản ngay thì thế nào?…