Người Nhật sắp phải trả phí để xài túi nylon

Người Nhật sắp phải trả phí để xài túi nylon

Chính quyền Nhật Bản sẽ cấm phát túi nylon miễn phí kể từ năm sau và người dùng phải trả phí nếu muốn sử dụng loại túi này.