Hướng dẫn làm con dấu ở Nhật

Hướng dẫn làm con dấu ở Nhật

Tại Nhật, người ta sử dụng con dấu – hanko thay cho chữ kí khi đăng ký giấy tờ hay ký hợp đồng. Vậy làm thế nào để làm con dấu ở Nhật?

1