Những thứ bị cấm và hạn chế nhập cảnh tại Nhật Bản

Những thứ bị cấm và hạn chế nhập cảnh tại Nhật Bản

Nhiều người Việt Nam sang Nhật muốn mang đồ ăn hay một số đồ dùng ở quê nhà theo vừa để tiết kiệm chi phí, vừa vì thói quen sinh hoạt, hoặc cũng có thể mang làm quà…