Điều tra công ty phái cử nhân sự người Việt Nam đi làm việc bất hợp pháp

Điều tra công ty phái cử nhân sự người Việt Nam đi làm việc bất hợp pháp

Vừa qua, công ty phái cử nhân sự T-NEXT tại thành phố Fukuoka và giám đốc của công ty bị điều tra vì bị nghi ngờ đã phái cử một người Việt Nam không có tư cách cư trú và tư cách làm việc tại Nhật Bản đến làm việc tại một nhà máy làm bento ở tỉnh Fukuoka.