Đại sứ quán Nhật Bản mở rộng đối tượng được xin cấp mới visa

Đại sứ quán mở rộng đối tượng được xin cấp mới visa (du học, thực tập sinh, tokutei)

Xin cấp visa mới cho tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng] , [Kỹ năng đặc định] và [Du học]

Đối tượng tiếp nhận hiện nay như sau.

- Người đã từng được cấp visa [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định] hoặc [Du học] tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam có ngày cấp (Date of issue) từ ngày 06/01/2020 cho đến ngày 27/03/2020 nhưng không thể sang Nhật Bản do Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới

- Người đang nộp hồ sơ trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam

BỔ SUNG

- Người có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng], [Kỹ năng đặc định] hoặc [Du học] được cấp trong khoảng từ ngày 01/10/2019 cho đến ngày 27/03/2020

- Sau này, khi Đại sứ quán đã chuẩn bị đầy đủ, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ của người xin cấp mới visa ngoài tất cả những trường hợp trên. Khi mở rộng đối tượng tiếp nhận, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục thông báo.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản

Tags:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất