Nhật Bản: ninja phục vụ du lịch nhu cầu cao nhưng ngày càng ít dần

Nhật Bản: ninja phục vụ du lịch nhu cầu cao nhưng ngày càng ít dần

Sự bùng nổ du lịch đã khiến nhu cầu sử dụng ninja ở Nhật Bản tăng cao, trong khi số người kế thừa truyền thống văn hóa này lại đang ít dần.