Nhật Bản: Thành phố Chiba xem xét điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam

Nhật Bản: Thành phố Chiba xem xét điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam

Thành phố Chiba (Nhật Bản) sẽ điều chỉnh kế hoạch học tập đối với những tu nghiệp sinh Việt Nam dự kiến làm việc trong các cơ sở điều dưỡng ở thành phố, nhưng không thể đến Nhật Bản do dịch COVID-19.