Tâm sự gửi mấy bạn ở Nhật xa nhà mà phải sống cuộc sống tập thể!

Tâm sự gửi mấy bạn ở Nhật xa nhà mà phải sống cuộc sống tập thể!

Mấy bạn ạ. Xa nhà đã là điều khiến chúng ta buồn tủi mỗi ngày rồi. Vậy thì hà cớ gì cứ phải khiến cho nhau đau đầu thêm vì những điều nhỏ nhặt?