Nhật Bản dự kiến tăng cường kiểm tra lý lịch du học sinh để phòng chống rò rỉ công nghệ ra nước ngoài

Nhật Bản dự kiến tăng cường kiểm tra lý lịch du học sinh để phòng chống rò rỉ công nghệ ra nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản ngày 26/6 đã tổ chức một hội nghị tại Văn phòng Thủ tướng để bàn về dự thảo chiến lược đổi mới sáng tạo hợp nhất trong năm 2020.