Anime hay nhờ diễn viên lồng tiếng, còn Manga “sống” là nhờ yếu tố không thể thiếu này

Anime hay nhờ diễn viên lồng tiếng, còn Manga “sống” là nhờ yếu tố không thể thiếu này

Trong tiếng Việt, khi muốn diễn tả âm thanh lớn phát ra từ tiếng bước chân phía trên tầng, ta dùng từ “rầm rầm“.