Học tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề Nhập cảnh 入管(にゅうかん)

Học tiếng Nhật giao tiếp về chủ đề Nhập cảnh 入管(にゅうかん)

“Bạn đến Nhật bản với mục đích gì?” Bạn sẽ gặp phải những câu hỏi như thế nào khi làm thủ tục xuất nhập cảnh?