Học từ vựng tiếng nhật theo chủ đề ép dập kim loại từ A-Z

Học từ vựng tiếng nhật theo chủ đề ép dập kim loại từ A-Z

Ép dập kim loại là một trong những ngành nghề tuyển dụng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản và được nhiều người tìm kiếm nhất. Vì thế, Chúng tôi sẽ tổng hợp các từ vựng chuyên ngành ép dập kim loại thông dụng nhất.