Việt Kiều là gì?

Việt Kiều là gì?

Là cái mác mà người ta tự gắn cho mấy đứa công nhân như anh,chị , em chúng tôi chỉ vì đang ở nước ngoài.