Hành trình hạnh phúc của “Howl’s moving castle”

Hành trình hạnh phúc của “Howl’s moving castle”

Nhắc đến Ghibli, nhân vật bạn nhớ đến đầu tiên là ai? Đối với tôi, đó là anh chàng phù thủy Howl của Howl’s moving castle.