Góc khuất Nhật Bản: những mảnh đời trên chiếc xe ô tô

Góc khuất Nhật Bản: những mảnh đời trên chiếc xe ô tô

Bên cạnh sự giàu có của một bộ phận người dân, bất kì đất nước nào cũng có góc khuất về những người nghèo. Và ở Nhật còn có những người “sống trên xe ô tô”.