Nhật Bản lập bàn tưởng nhớ bé Nhật Linh

Nhật Bản lập bàn tưởng nhớ bé Nhật Linh

Người dân thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, đặt hoa tưởng nhớ bé Nhật Linh tại bàn phủ khăn trắng do chính quyền địa phương thiết lập trong một hội trường.