7 lý do khiến Nhật Bản là quốc gia xanh, sạch và đẹp nhất thế giới

7 lý do khiến Nhật Bản là quốc gia xanh, sạch và đẹp nhất thế giới

Mặc dù là đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhất thế giới, do đó môi trường bị phá hoại, gây ô nhiễm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Nhật Bản lại được coi là quốc gia xanh, sạch và đẹp nhất thế giới.