Người Việt Nam trong mắt Mỹ: Học giỏi một cách “kỳ lạ“, hơn cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc

Người Việt Nam trong mắt Mỹ: Học giỏi một cách “kỳ lạ“, hơn cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc

Mặc dù được đánh giá là nước có GDP bình quân đầu người thấp thế nhưng thành tích mà học sinh Việt tạo nên ở nước bạn luôn gây bất ngờ.