Đâu là những công việc được trả lương nhiều nhất tại Nhật Bản?

Đâu là những công việc được trả lương nhiều nhất tại Nhật Bản?

DODA, một trang web chuyên nghiên cứu về việc làm tại Nhật Bản, đã tiến hành một cuộc khảo sát và thông kê dựa trên mức lương trung bình hàng năm của người Nhật dựa theo nghề nghiệp, tuổi tác và giới tính, tạo ra một bảng kết quả được cập nhật đầy đủ nhất về mặt bằng chung của thị trường việc làm Nhật Bản.