Nhân viên Toyota tự tử vì bị cấp trên sỉ nhục bằng lời nói

Nhân viên Toyota tự tử vì bị cấp trên sỉ nhục bằng lời nói

Văn phòng Lao động đã xác định một vụ tự tử của nhân viên công ty Toyota vào năm 2017 là do bị cấp trên bắt nạt, luật sư của gia đình nạn nhân cho biết.