Nhật Bản: Hơn 70% doanh nghiệp tuyển dụng TTS kỹ năng nước ngoài đã vi phạm luật lao động

Nhật Bản: Hơn 70% doanh nghiệp tuyển dụng TTS kỹ năng nước ngoài đã vi phạm luật lao động

Bộ lao động Nhật Bản cho biết có hơn 70% doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã vi phạm luật lao động.