Cẩn trọng với các trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản lừa đảo

Cẩn trọng với các trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản lừa đảo

Hiện nay, nhu cầu xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng tăng cao. Cầu tăng ắt cung tăng, vô số trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản mọc lên như nấm. Lợi dụng tình trạng này, rất nhiều trung tâm lừa đảo xuất hiện, khiến người lao động dính vào cảnh tiền mất tật mang.