Cơ hội sang Nhật làm việc thu nhập từ 40 triệu đồng/tháng

Cơ hội sang Nhật làm việc thu nhập từ 40 triệu đồng/tháng

Người lao động có bằng đại học/cao đẳng các ngành kỹ thuật, IT, tiếng Nhật… có cơ hội sang Nhật làm việc thu nhập từ 40 triệu đồng/tháng, 500 triệu đồng/năm