Xem bói ở Nhật Bản: Ngành nghề được xem trọng trị giá bạc tỉ

Xem bói ở Nhật Bản: Ngành nghề được xem trọng trị giá bạc tỉ

Bói toán tại nhiều quốc gia bị xem là mê tín dị đoan, thậm chí là cấm. Nhưng ở Nhật, đây lại là một ngành nghề hái ra tiền.