Việc làm tại Nhật Bản - Thông tin việc làm, lao động tại Nhật
[ Góc chia sẻ ] Sự thật chỉ ai đã từng làm qua công ty Nhật mới thấu hiểu

[ Góc chia sẻ ] Sự thật chỉ ai đã từng làm qua công ty Nhật mới thấu hiểu

Hôm nay có hơi tâm trạng một chút, với lại gần đây có nhiều bạn inbox quan tâm hỏi về văn hoá công ty, con người, xã hội …nhiều thứ liên quan đến Nhật Bản, nên nhân dịp này muốn mang những “tâm sự thầm kín” ra chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt là với những ai đã, đang và sẽ đặt chân vào môi trường công ty Nhật.