Công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản sơ tán vì đe dọa đánh bom

Công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản sơ tán vì đe dọa đánh bom

Công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Dentsu, ngày 5-6, đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên ra khỏi trụ sở của công ty ở Tokyo sau khi nhận đe dọa đánh bom.