Thêm bảy loại hình công việc trong chương trình lao động kỹ năng đặc định tại Nhật Bản

Thêm bảy loại hình công việc trong chương trình lao động kỹ năng đặc định tại Nhật Bản

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Chính phủ Nhật Bản chính thức bổ sung bảy loại hình công việc trong lĩnh vực xây dựng được phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.