Nhật Bản cấp lại tư cách lưu trú cho người nước ngoài

Nhật Bản cấp lại tư cách lưu trú cho người nước ngoài

Do ảnh hưởng từ dịch COVID, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã tạm thời đình chỉ cấp giấy tư cách lưu trú cho người nước ngoài ở Nhật Bản từ tháng 2 đến nay như 1 phần của các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.