50+ câu đố vui toán học trí tuệ cho bé rèn luyện tư duy logic

Tổng hợp 50+ câu đố toán học cho bé rèn luyện tư duy logic, căng não giải đố. Các câu đố cho trẻ về quy luật dãy số, ứng dụng toán học…

Tổng hợp 50+ câu đố toán học cho bé rèn luyện tư duy logic, căng não giải đố. Các câu đố cho trẻ về quy luật dãy số, ứng dụng toán học…

Muốn con yêu rời xa các thiết bị điện tử như điện thoại, Ipad, TV,… không ít bố mẹ đã dùng các trò chơi vận động cả về thể chất lẫn trí tuệ. Những câu đố vui toán học cho trẻ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của phụ huynh. Cùng tinnuocnhat.com tham khảo qua 50+ câu đố vui toán học trí tuệ cho bé rèn luyện tư duy logic nhé!

Những câu đố toán học về quy luật dãy số

1. Số tự nhiên nào khi đem nhân với 3 và trừ đi 2 thì sẽ cho ra đáp án là số đảo ngược của chính nó.

Đáp án: 28

2. Bạn hãy thực hiện tìm ra số tiếp theo của dãy số: 5, 16, 49, 104, ?.

Đáp án: 181

Các con số trên được viết theo quy luật như sau:

5 + 11 = 16

16 + 33 = 49

49 + 55 = 104

104 + 77 = 181

3. Tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 4, 10, 22, 46, ?.

Đáp án: Số 94

Ta thực hiện theo quy luật sau:

Số ở vị trí 1: là số 1

Số ở vị trí 2: 4 = 2 x 1 + 2

Số ở vị trí 3: 10 = 4 x 2 + 2

Số ở vị trí 4: 22 = 10 x 2 + 2

Số ở vị trí 5: 46 = 22 x 2 + 2

Số ở vị trí 6: = 46 x 2 + 2 = 94

4. Tìm ra số tiếp theo của dãy số: 4, 7, 13, 25, ?.

Đáp án: Số cần điền là 49. Ta lấy số trước nhân 2 rồi trừ 1 sẽ ra số sau liền kề.

Ta có:

4 x 2 – 1 = 7.

7 x 2 – 1 = 13.

13 x 2 – 1 = 25.

25 x 2 – 1 = 49.

Những câu đố toán học về quy luật dãy sốNhững câu đố toán học về quy luật dãy số

5. Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 1, 6, 15, ?, 45, 66, 91

Đáp án: Số 28. Chúng ta giải theo quy luật sau:

1 = 1 x 1.

6 = 2 x 3.

15 = 3 x 5.

28 = 4 x 7.

45 = 5 x 9.

66 = 6 x 11.

91 = 7 x 13.

6. Tìm ra số tiếp theo của dãy số: 2, 3, 8, 27, 112, ?.

Đáp án: Số 565. Chúng ta giải theo quy luật sau:

Số ở vị trí 1: là số 2

Số ở vị trí 2: 3 = 2 x 1 + 1

Số ở vị trí 3: 8 = 3 x 2 + 2

Số ở vị trí 4: 27 = 8 x 3 + 3

Số ở vị trí 5: 112 = 27 x 4 + 4

Số ở vị trí 6: = 112 x 5 + 5 = 565

7. Tìm ra cặp số tiếp theo trong dãy số: 0, 100, 6, 94, 12, 88, 18, 82, ?, ?.

Đáp án: Số 24 và 76. Chúng ta giải như sau:

Cặp số ở vị trí 1,2: 0 + 100 = 100

Cặp số ở vị trí 3,4: 6 + 94 = 100

Cặp số ở vị trí 5,6: 12 + 88 = 100

Cặp số ở vị trí 7,8: 18 + 82 = 100

Cặp số ở vị trí thứ 9, 10: 24 + 76 = 100

8. Tìm số tiếp theo trong dãy số: 1, 1, 3, 15, 105, ?.

Đáp án: Số 945. Ta thực hiện như sau:

Số ở vị trí 0: là số 1

Số ở vị trí 1: 1 x 1 = 1

Số ở vị trí 2: 1 x 3 = 3

Số ở vị trí 3: 3 x 5 = 15

Số ở vị trí 4: 15 x 7 = 105

Số ở vị trí 5: 105 x 9 = 945

9. Tìm ra cặp số tiếp theo trong dãy số: 14, 16, 28, 32, 42, 48, 56, 64, ?, ?.

Đáp án: Số 70 và 80. Ta thực hiện như sau:

Số ở vị trí 1,2 là: 14; 16

Số ở vị trí 3,4 là: 14 x 2 = 28; 16 x 2 = 32

Số ở vị trí 5,6 là: 14 x 3 = 42; 16 x 3 = 48

Số ở vị trí 7,8 là: 14 x 4 = 56; 16 x 4 = 64

Số ở vị trí 9,10 là: 14 x 5 = 70; 16 x 5 = 80

Câu đố vui cùng béCâu đố vui cùng bé

10. Tìm số tiếp theo trong dãy số sau: 2, 5, 9, 19, 37, ?

Đáp án: Số 75. Ta thực hiện như sau:

Số ở vị trí 1: là số 2

Số ở vị trí 2: 5 = 2 x 2 + 1

Số ở vị trí 3: 9 = 5 x 2 – 1

.u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118:active, .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0b9271767e6c838d2536fe60e19db118:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam (Cách viết + 40 mẫu) Viết đoạn văn về lễ hội bằng tiếng Anh

Số ở vị trí 4: 19 = 9 x 2 + 1

Số ở vị trí 5: 37 = 19 x 2 – 1

Số ở vị trí 6: = 37 x 2 + 1 = 75

11. Tìm cặp số liên tiếp trong dãy số sau: 1, 1, 2, 4, 3, 5, 5, 9, 8, 14, 13, 23, ?, ?.

Đáp án: Số 21 và 37. Ta thực hiện theo quy luật dưới đây:

Số ở vị trí 1 và 2 là: 1 và 1

Số ở vị trí 3 và 4 là: 2 và 4

Số ở vị trí 5 và 6 là: 2+1 = 3 và 4 + 1 = 5

Số ở vị trí 7 và 8 là: 3 + 2 = 5 và 5 + 4 = 9

Số ở vị trí 9 và 10 là: 5 + 3 = 8 và 9 + 5 = 14

Số ở vị trí 11 và 12 là: 8 + 5 = 13 và 14 + 9 = 23

Số ở vị trí 13 và 14 là: 13 + 8 = 21 và 23 + 14 = 37

Những câu đố toán học về đặt phép toán

1. Một chàng thanh niên quý tộc vào một tiệm yêu cầu:

“Hãy chuẩn bị cho ta 9 cái bánh, nhưng chỉ được đựng vào 4 cái hộp bánh, và mỗi hộp chỉ được đựng đúng 3 cái bánh!”

Ông chủ đang ngơ ngác thì một cậu bé tên Gauss – người sau này trở thành nhà toán học nổi tiếng người Đức – chạy ra giúp ông chủ:

“Xin ngài cứ yên tâm, bánh của ngài sẽ được xếp theo đúng yêu cầu ạ”.

Vậy cậu bé Gauss đã làm cách nào?

Đáp án: Xếp 9 cái bánh với số lượng đều nhau vào 3 hộp bánh nhỏ (mỗi hộp 3 bánh). Sau đó đặt 3 hộp bánh đó vào trong một cái hộp to hơn. Vậy là chúng ra đã có tổng cộng 4 cái hộp mà vẫn đáp ứng yêu cầu đựng 9 cái bánh.

2. Bố năm nay 45 tuổi, con 15 tuổi. Suy ra tuổi gấp 3 lần tuổi con.

Vậy nếu ông gấp 720 lần tuổi của cháu thì ông bao nhiêu và cháu bao nhiêu tuổi?

Đáp án: Bố gấp 3 lần tuổi con là tính số lần theo năm – gọi là năm tuổi. Nhưng trong thực tế không chỉ có mỗi năm tuổi. mà còn cả tháng tuổi. Vì thế, trong trường hợp này nếu ông 60 tuổi, cháu mới sinh ra được tròn 1 tháng thì vẫn có thể tính là ông gấp 720 lần tuổi cháu. Lý do vì 60 năm = 720 tháng.

3.

Đố vui toán học thú vịĐố vui toán học thú vị

Đáp án: Quy luật của mỗi hàng là lấy số thứ nhất x số thứ hai, lấy kết quả đó trừ đi số đầu tiên để ra số thứ 3. Cụ thể như sau:

(2 x 11) – 2 = 20

(4 x 9) – 4 = 32

(7 x 8) – 7 = 49

(4 x 10) – 4 = 36

Theo quy luật này, ta có đáp án là cần tìm là 36.

4.

Câu đố toán họcCâu đố toán học

Đáp án: Gấu Koala = 7; Lạc đà = 3; Gà = 11; Khỉ = 4. Vậy đáp án cần tìm là 3.

5.

Câu đố về toán học sử dụng hình ảnh tư duy logic Câu đố về toán học sử dụng hình ảnh tư duy logic

Đáp án: TV = 4; Máy ảnh = 8; iPhone = 4; Kính hiển vi = 6; Đáp án cần tìm là: 6

6.

Câu đố tư duy logicCâu đố tư duy logic

Đáp án: Xe màu xanh = 9; Xe tay ga = 7; Máy bay trực thăng = 8; Máy bay phản lực = 4. Đáp án cần tìm là: 4

7.

Những câu đố vui về toán họcNhững câu đố vui về toán học

Đáp án: Bowling = 50; Bóng rổ = 25; Mũi tên = 5; Vợt = 5. Đáp án cần tìm là: 50

8.

Câu đố vui nhộnCâu đố vui nhộn

Đáp án: Dứa = 4; Dâu = 12; Nho = 12; Dưa hấu = 2; Đáp án cần tìm là = 26

9. Bạn Khiêm là người chạy nhanh thứ 50 đồng thời là thí sinh chạy chậm thứ 50 khi tham gia trong một cuộc thi ở trường. Giả sử không có 2 thí sinh nào chạy cùng tốc độ thì tổng cộng có tất cả bao nhiêu vận động viên nhí ở trường Khiêm tham gia chạy?

Đáp án:

Trường của khiêm có tổng cộng 99 thí sinh tham gia thi chạy.

Nếu Khiêm chạy nhanh thứ 50 thì cậu ấy sẽ tương ứng với số 50 trong dãy đếm từ 1, 2, 3… 50. Để là thí sinh chạy chậm thứ 50 thì Khiêm phải là số 50 nằm trong dãy từ 50, 51, 52… 99 (bởi từ 50 – 99 có tổng cộng 50 số).

.u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360:active, .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u97c0ac73f1d3089199a6011a43b3c360:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Lời bài hát Hơn cả mây trời

10.

Chiếc bàn cao bao nhiêu?Chiếc bàn cao bao nhiêu?

Đáp án: Bàn cao 150 cm.

Từ hình bên trái, ta có phương trình: Mèo + Bàn – Rùa = 170.

Từ hình bên phải, ta có: Rùa + Bàn – Mèo = 130.

Cộng hai phương trình, ta có: 2 Bàn = 300.

Suy ra ta có chiều cao của bàn là: 300 : 2 = 150 cm.

11. Giả sử 5 chú mèo có thể bắt 5 con chuột trong vòng 5 phút thì cần có bao nhiêu chú mèo để có thể bắt được 100 con chuột trong vòng 100 phút?

Đáp án: tổng cộng là 5 con mèo

Giải thích: vì 5 con mèo đó sẽ vẫn tiếp tục bắt 5 con chuột 5 phút một lần trong suốt 100 phút.

Những câu đố toán học ứng dụng vào cuộc sống

1. Một người thợ may có 1 tấm vải dài 10 mét vải. Mỗi ngày anh ta cắt một mảnh dài 2 mét. Vậy sau bao nhiêu ngày thì anh ta sẽ cắt hết số vải đó?

Advertisement

Đáp án: Chỉ cần 4 ngày anh ta đã cắt hết 10 mét vải thành 5 mảnh vải rồi.

2. Khi nào thì 1+2 = 4 ?

Đáp án: Khi phép tính trên làm sai.

Nếu 5 con mèo có thể bắt được 5 con chuột trong thời gian là 5 phút thì cần bao nhiêu con mèo để chúng có thể bắt được 100 con chuột trong vòng 100 phút?

Đáp án: 5 con mèo. Nếu như 5 con mèo có thể bắt được 5 con chuột trong vòng 5 phút vậy có nghĩa là bình quân mỗi con mèo cần 5 phút để bắt một con chuột. Do đó nếu muốn bắt 100 con chuột thì một con mèo cần 500 phút. Vậy để trong vòng 100 phút có thể bắt được 100 con chuột cần phải có 5 con mèo.

3. Một cầu vồng có 7 màu, vậy 3 chiếc cầu vồng sẽ có tổng bao nhiêu màu?

Đáp án: Vẫn là 7 màu

Những câu đố toán học ứng dụng vào cuộc sốngNhững câu đố toán học ứng dụng vào cuộc sống

4. Có một sợi dây nếu bạn thực hiện đốt cháy hết sẽ cần 10 phút đồng hồ. Chất liệu của sợi dây này không đồng nhất, có đoạn cháy chậm có đoạn cháy nhanh. Bạn có một chiếc bật lửa hỏi làm sao có thể thực hiện đốt hết sợi dây trong 5 phút.

Đáp án: Theo như giả thiết trên khi 2 nửa sợi dây sẽ không có tốc độ cháy như nhau, sẽ có một nửa sợi dây có thời gian cháy không phải là 5 phút. Do đó để sợi dây có thể cháy hết trong 5 phút các bạn cần thực hiện đốt 2 đầu sợi dây cùng một lúc.

5. Một nhóm có 4 người, họ có 1 hộp cam với 4 quả. Làm sao để chia cho mỗi người được một quả mà vẫn còn 1 quả ở trong hộp.

Đáp án: Chúng ta lấy 3 quả cam trong hộp ra chia đều cho cả 3 người như vậy sẽ còn lại 1 quả cam trong hộp. Người thứ tư sẽ nhận cả hộp và quả cam. Cuối cùng mỗi người đều có 1 quả cam và trong hộp vẫn còn 1 quả cam.

6. Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

7. 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi tổng cộng có mấy con vịt?

Đáp án: 4 con vịt

8. Có một người đàn ông đi câu cá. Sau buổi câu, anh ta câu được 6 con không đầu, 8 con có một nửa và 9 con không có đuôi. Hỏi anh ta tổng cộng câu được bao nhiêu con?

Đáp án: Người đi câu không câu được bất kỳ con cá nào cả. Bởi vì:

Số 6 chúng ta bỏ đầu đi sẽ thành số 0

Số 8 bỏ một nửa đi chúng ta lại được số 0

Số 9 bỏ đuôi đi chúng ta cũng được số 0

9. Bố Nam năm nay 45 tuổi, Nam 15 tuổi. Suy ra bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam. Nhưng hôm trước Thanh lại đố Nam: Đố cậu tìm thấy một trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ lại gấp 720 lần tuổi người kia.

.u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259:active, .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1514a2a8e6bee5f0e48093594a08d259:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Cách phối đồ nữ đi học cấp 2 cực xinh, chuẩn không cần chỉnh

Đáp án: Bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam là tính theo năm. Đó gọi là năm tuổi. Song, trong thực tế, không chỉ có năm tuổi. Ở trường hợp sau, chỉ còn cách tính sự chênh lệch tuổi theo tháng. Đó là tháng tuổi. Ông 60 tuổi, cháu mới sinh ra được tròn 1 tháng. Vì 60 năm = 720 tháng, do vậy ông gấp 720 lần tuổi cháu. Điều này quá hiển nhiên.

10. Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Tại sao?

Đáp án:

Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.

Những câu đố mẹo vui toán học

Những câu đố mẹo vui toán họcNhững câu đố mẹo vui toán học

1. Bố của Thanh năm nay đã 45 tuổi, Thanh 15 tuổi. Suy ra bố Thanh gấp 3 lần số tuổi của Thanh. Một hôm Bình lại đố Thanh: Đố bạn tìm thấy trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ gấp 720 lần tuổi người kia đấy?

Sói và Cừu cùng đi uống nước ở một khúc sông, con sói muốn ăn thịt cừu nên cố ý tìm cớ. Nó đi gần lại cừu và gắng giọng nói:“Ta sẽ đặt cho người 50 câu hỏi, nếu cừu trả lời tất cả bằng 1 câu thì sẽ không bị ăn thịt”. Cừu nghe vậy run cầm cập lên, đành đồng ý với ý của Sói. Sói nói liền một mạch 50 câu hỏi về mọi vấn đề, nó đang hí hửng sẽ ăn thịt cừu vì nghĩ cừu sẽ không trả lời được. Tuy nhiên, cừu chỉ nói một câu là đã trả lời được hết cả 50 câu hỏi đó. Bạn thử đoán xem đó là câu nói đó là gì?

Đáp án:

Cừu trả lời là: “Tôi không biết”.

2. Số tự nhiên nào khi nhân với 6, trừ đi 2 sẽ có được đáp án là số đảo ngược của nó.

Đáp án: 28

3. Chữ gì mười mặt khác nhau. Viết sao cũng chẳng thành câu rõ ràng?

Đáp án: Chữ số.

4. Con gì càng dài càng to?

Đáp án: Con số.

5. Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Đáp án: Gọi x là số năm cần tìm.

56 + x = 2 (14 + x) <=> 56 + x = 28 + 2x <=> x = 28 năm nữa

6. Khi nào nhìn 2 mà lại nói 10?

Đáp án: Khi nhìn đồng hồ (nhìn kim phút chỉ số 2 nói 10 phút); nhìn 2 bàn tay nói 10 ngón tay; nhìn 2 ngôi sao 5 cánh nói 10 cánh sao.

7. Cái gì có dưới, có trên. Nếu thêm vào dưới thì liền bé đi?

Đáp án: Phân số.

8. Max là người chạy nhanh thứ 50 và cũng là người chạy chậm thứ 50 trong cuộc thi ở trường. Giả sử không có hai người nào chạy cùng tốc độ (không có ai cùng thứ hạng chạy), tổng cộng có bao nhiêu học sinh ở trường Max tham gia chạy?

Đáp án: Tổng cộng có 99 học sinh tham gia chạy. Bởi vì, nếu Matt chạy nhanh thứ 50, cậu sẽ tương ứng với số 50 trong dãy 1, 2, 3… 50. Để là người chạy chậm thứ 50, cậu phải là số 50 trong dãy 50, 51, 52… 99, bởi từ 50 đến 99 có tổng cộng 50 số.

10. Có ba con mèo và tỉ con mèo, hỏi có tất cả mấy con mèo?

Đáp án: 2 con mèo. Ba con mèo là bố con mèo, tỉ con mèo là chị con mèo (ở Trung Quốc, tỷ của nghĩa là chị).

Trên đây là 50+ câu đố vui toán học trí tuệ cho bé rèn luyện tư duy logic, nhưng vẫn thoải mái, vui vẻ, giúp bé có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Hy vọng những thông tin này sẽ bổ ích đến bạn.

tinnuocnhat.com

Related Posts

Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bạn đang xem bài viết ✅ Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều của Nguyễn […]

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 Bài tập tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 Bài tập tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng […]

Ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí (3 mẫu) Giải thích nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái

Bạn đang xem bài viết ✅ Ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí (3 mẫu) Giải thích nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

Bài tập ôn hè lớp 4 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức Ôn tập hè lớp 4 lên 5

Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập ôn hè lớp 4 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức Ôn tập hè lớp 4 lên 5 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng […]

Đề cương ôn tập hè môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn tập hè môn Văn lớp 6 lên 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập hè môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ôn tập hè môn Văn lớp 6 lên 7 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông […]

Mách bạn cách làm sườn non chay khoai lang thơm ngon, hấp dẫn

Trong bài viết này của Tinnuocnhat.com sẽ mách bạn cách làm sườn non chay khoai lang thơm ngon, hấp dẫn cho cả nhà cùng thưởng thức. Cùng tìm hiểu nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *