Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THCS Đáp án Module 9 môn Công nghệ (Đủ 4 nội dung)

Bạn đang xem bài viết ✅ Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THCS Đáp án Module 9 môn Công nghệ (Đủ 4 nội dung) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ phần câu hỏi ôn tập đầu vào, nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3 và nội dung 4.

Nhờ đó, thầy cô dễ dàng hoàn thiện bài tập cuối khóa Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THCS đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 THCS. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Tinnuocnhat.com nhé:

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của môn Công nghệ giúp phát triển các năng lực công nghệ gồm:

Câu trả lời

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Tìm hiểu, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật

Tìm hiểu, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Giao tiếp công nghệ là năng lực lập, đọc, trao đổi kĩ thuật về

Câu trả lời

Sản phẩm, quá trình, giải pháp công nghệ

Sản phẩm, quá trình và dịch vụ công nghệ

Sản phẩm, mô hình và quy trình công nghệ

Mô hình, quy trình và dịch vụ công nghệ

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thiết kế kế hoạch dạy học và đánh giá theo chương trình môn Công nghệ cấp THCS 2018 cần đảm bảo tiêu chí nào sau đây?

Câu trả lời

Xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cần đạt

Thiết kế được công cụ kiểm tra, đánh giá học tập học sinh

Thể hiện rõ trình tự tiến hành các bước thực hiện trong hoạt động học tập.

Vận dụng các PPDH phù hợp, tích cực hóa hoạt động của HS

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

Câu trả lời

mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.

mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập lấy việc kiểm tra khả năng nào sau đây của HS làm trung tâm của hoạt động đánh giá ?

Câu trả lời

Ghi nhớ được kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Nối cột

Câu trả lời

1-a, 2-b, 3-d, 4-c

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

1-a, 2-d, 3-b, 4-c

1-a, 2-c, 3-b, 4-d

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là

Câu trả lời

Đi đến những quyết định về phân loại HS.

Có được những thông tin để đi đến những quyết định đúng đắn về bản thân.

Xem xét để có những quyết định về điều chỉnh các mục tiêu dạy học.

Thu thập thông tin làm cơ sở cho những quyết định về phương pháp dạy học

Câu8. Chọn đáp án đúng nhất

… là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp HS áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

Câu trả lời

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học theo định hướng STEM

Dạy học tình huống

Dạy học tích hợp liên môn.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Tiến trình thiết kế dạy học một chủ đề Công nghệ theo các bước như sau:

(1) Hoạt động luyện tập, vận dụng.

(2) Hoạt động mở rộng.

(3) Hoạt động khởi động/gắn kết/xác định vấn đề cần giải quyết/…

(4) Hoạt động tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề.

Câu trả lời

(2) -> (3) -> (1) -> (4)

(3) -> (4) -> (1) -> (2)

(4) -> (2) -> (1) -> (3)

(4) -> (1) -> (2) -> (3)

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học chủ đề “Một số dụng cụ đo điện cơ bản” trong Chương trình Công nghệ lớp 9 2018, GV yêu cầu HS hoạt động theo 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu cách sử dụng của một dụng cụ đo, sau đó HS làm việc theo nhóm mới sao cho nhóm mới phải có tối thiểu 3 bạn đã tìm hiểu các dụng cụ đo khác nhau. GV đã sử dụng kĩ thuật dạy học nào?

Câu trả lời

Kĩ thuật các mảnh ghép

Kĩ thuật sơ đồ tư duy

Kĩ thuật khăn trải bàn

Kĩ thuật chia nhóm

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 1

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính sư phạm.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lí.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.

Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

Tạo áp lực cho giáo viên tự nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị hiện đại.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình ADDIE.

Mô hình TPACK.

Mô hình STEM.

Mô hình B-Learning.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp

thiết kế dạy học.

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

dạy học và tổ chức hoạt động.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số tác động đến các thành tố nào của quá trình dạy học, giáo dục?

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, biện pháp cải tiến chất lượng dạy học.

Mục tiêu dạy học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 2

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ các hoạt động thông thường của giáo viên, bao gồm

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn; kiểm tra đánh giá, tổ chức dạy học, quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

Tổ chức và triển khai hoạt động tư vấn, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế và biên tập nội dung dạy học , quản lí công việc của phụ huynh và học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học , thiết kế và biên tập bài trình chiếu, tổ chức và triển khai hoạt động dạy.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

PowerPoint.

MS Teams.

Facebook.

OneNote.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp?

Microsoft Teams.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Yenka.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.

Google Classroom.

Padlet.

Microsoft Teams.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Xác định được yêu cầu cần đạt tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Có kĩ năng tìm kiếm, phân tích được kết quả tìm kiếm, sử dụng được kết quả tìm kiếm cho hoạt động dạy học

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Một số phần mềm/công cụ như Lecture Maker, Prezi, iMindMap, Kahoot, Camtasia,… được sử dụng trong dạy học Công nghệ thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào sau đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học (instructional tools)

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung (content development tools)

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội (social tools).

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân (personal tools)

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “mô tả các quy tắc an toàn điện trong gia đình” học liệu số cần ưu tiên sử dụng trong dạy học là

hình ảnh, video giới thiệu về tầm quan trọng của điện năng.

hình ảnh. video giới thiệu và cách sử dụng điện an toàn trong nhà

thí nghiệm ảo về các tai nạn điện giật.

video giới thiệu về cách sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình.

Câu 11. 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Câu trả lời: học sinh, giáo viên và nhà trường.

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Câu hỏi ghép cặp

Bài giảng điện tử: MS-PowerPoint, Google Slide, Open Office Impress…

Thí nghiệm ảo, mô phỏng – Phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo hoá học: Yenka, ChemLab, Portable Virtual Chemistry Lab,… – Trang web cung cấp các mô phỏng hoá học: PhET Interactive Simulations…

Sơ đồ tư duy: Mindomo, Mindmup…

Video: Youtube (tìm kiếm và đăng tải video), Video Editor…

Tệp/file hình ảnh: Paint, Snipping Tool, Powerpoint…

Tệp/file âm thanh: Audacity, Viettel AI Open Platform (chuyển đổi văn bản thành tiếng)…

Bảng dữ liệu: MS-Excel, Google Sheet, Open Office Calc…

Bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá: Google Forms, Quizizz, Kahoot…

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 3

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.

học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đang thực hiện: Trong dạy bài “Bản vẽ kĩ thuật”, phần mềm nào sau đây hỗ trợ cho giáo viên vẽ chi tiết các hình chiếu, ghi kích thước vật thể có thể dễ dàng sử dụng tổ chức dạy học cho học sinh.

Proteus

Sketchup Pro.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.

Với hoạt động xác định nhiệm vụ học tập thì cần phải sử dụng hình thức dạy học trực tiếp để bảo đảm giúp HS xác định được các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tiếp theo.

So với các loại hoạt động học khác thì loại hoạt động luyện tập, củng cố không nhất thiết phải ứng dụng CNTT.

Bước đầu tiên để xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là lựa chọn phần mềm, thiết bị công nghệ và học liệu số phù hợp với nội dung dạy học.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.” (Công nghệ– Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học thông qua trò chơi.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của cảm biến trong đời sống.” (Công nghệ – Lớp 9). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Zalo

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Microsoft Teams

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Gmail

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Forms

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THCS Đáp án Module 9 môn Công nghệ (Đủ 4 nội dung) của Tinnuocnhat.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Related Posts

Framework là gì? Framework và Library có gì khác nhau?

Bạn đang xem bài viết Framework là gì? Framework và Library có gì khác nhau? tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Trong giới lập trình ngày nay, các khái niệm “Framework” và “Library” thường xuyên được nhắc đến, bởi chúng đóng […]

iPhone 5s đang giảm giá hấp dẫn, thời điểm này có còn nên mua?

Bạn đang xem bài viết iPhone 5s đang giảm giá hấp dẫn, thời điểm này có còn nên mua? tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết iPhone 5s đang giảm giá hấp dẫn, thời điểm […]

Hướng dẫn lên lịch cuộc gọi đến giả mạo trên iPhone

Bạn đang xem bài viết ✅ Hướng dẫn lên lịch cuộc gọi đến giả mạo trên iPhone ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Bạn đã từng rơi vào trường hợp có […]

Python là gì? Tại sao bạn nên học Python?

Bạn đang xem bài viết Python là gì? Tại sao bạn nên học Python? tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Khi nói đến ngôn ngữ dùng để lập trình các ứng dụng cho máy tính trên nền tảng Windows hay họ […]

Top 6 pin sạc dự phòng cũ giá rẻ, đáng mua nhất 2023 tại Điện máy XANH

Bạn đang xem bài viết Top 6 pin sạc dự phòng cũ giá rẻ, đáng mua nhất 2023 tại Tinnuocnhat.com tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết Top 6 pin sạc dự phòng cũ giá […]

Hướng dẫn cài đặt TeamViewer 11 trên Ubuntu 16.04

Bạn đang xem bài viết ✅ Hướng dẫn cài đặt TeamViewer 11 trên Ubuntu 16.04 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. TeamViewer 11 cho phép truy cập từ xa, kết nối […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *