Hàm WEEKNUM trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel. (Chuyển đổi tiêu đề thành câu hoàn chỉnh)

Bạn đang xem bài viết Hàm WEEKNUM trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel. (Chuyển đổi tiêu đề thành câu hoàn chỉnh) tại tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Trong Excel, chức năng WEEKNUM (số thứ tự tuần) là một công cụ hữu ích để tính toán số thứ tự của tuần trong năm. Với WEEKNUM, bạn có thể quản lý các hoạt động tuần tự một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy tham khảo các thông tin chi tiết về chức năng này trong bài viết sau đây.

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEEKNUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEEKNUM trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel. (Chuyển đổi tiêu đề thành câu hoàn chỉnh)

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm của ngày cụ thể nằm trong tuần đó. Có 2 hệ thống được dùng trong hàm để xác định số thứ tự của tuần:

Hệ thống 1: Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là 1.

Hệ thống 2: Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất và được đánh số là 1. Hệ thống này được gọi là hệ phương pháp xác định trong ISO 8601 (đánh số tuần Châu ÂU).

Cú pháp:WEEKNUM(serial_number,[return_type])

Trong đó:

serial_number: Là giá trị ngày trong tuần muốn tính số thứ tự của tuần, là tham số bắt buộc.

.u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12:active, .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u675e0a43c478e19facac5a9d48d3fb12:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Biển đẹp nhưng u buồn, mang nỗi cô đơn trong lòng

return_type: Giá trị trả về của hàm, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào chủ nhật và được đánh số là 1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu vào thứ 3 và được đánh số là 1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 và được đánh số là 1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ 5 và được đánh số là 1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ 6 và được đánh số là 1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 và được đánh số là 1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu vào chủ nhật được đánh số là 1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 2.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Nếu giá trị Serial_number nằm ngoài phạm vi cơ bản của giá trị ngày tháng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị return_type không nằm trong các giá trị của nó như trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có chứa những ngày sau:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có chứa những ngày sau

– Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKNUM(E7,F7).

.u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300:active, .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u18eed4be8bf062a308c03c025fd98300:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   “Ảnh đẹp nhất của sự chán đời, bế tắc và tuyệt vọng”

Tại ô cần tính nhập công thức =WEEKNUM(E7,F7)

– Nhấn Enter -> ngày 1/1/2016 nằm ở tuần thứ 1 trong năm:

Ngày 1/1/2016 nằm ở tuần thứ 1 trong năm

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại  được kết quả

Advertisement

– Trường hợp:

+ Giá trị serial_number là ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

+ Giá trị return_type nằm ngoài phạm vi các giá trị -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Giá trị serial_number là ngày không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm WEEKNUM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Related Posts

Toán 9 Bài 1: Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán 9 Kết nối tri thức tập 1 trang 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bạn đang xem bài viết ✅ Toán 9 Bài 1: Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán 9 Kết nối tri thức tập 1 trang 5, 6, 7, 8, 9, 10 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào […]

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy […]

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề)

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *