Hướng dẫn làm thủ tục chuyển trường tiểu học cho con

Làm thế nào để chuyển trường cho con? Thủ tục chuyển trường tiểu học ra sao? Hôm nay hãy cùng tinnuocnhat.com tìm hiểu ngay nhé!

Làm thế nào để chuyển trường cho con? Thủ tục chuyển trường tiểu học ra sao? Hôm nay hãy cùng tinnuocnhat.com tìm hiểu ngay nhé!

Để quy trình chuyển trường tiểu học cho con được nhanh chóng, suôn sẻ, bạn cần hiểu rõ các thủ tục cần thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn trình tự chuyển trường tiểu học cho con theo quy định mới nhất.

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, Điều 36, Điều lệ trường tiểu học, khi muốn chuyển trường cho học sinh tiểu học, bạn cần thực hiện các trình tự thủ tục như sau:

 • Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).
 • Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
 • Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho nhà trường nơi chuyển đến.
 • Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Cần thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nướcCần thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Trong đó hồ sơ chuyển trường cho học sinh tiểu học gồm có:

 • Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).
 • Học bạ của học sinh.
 • Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.
 • Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Như vậy, “trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.” (Trích Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

.u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf:active, .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35c05b2e4cda9d2eb3549735651707bf:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần 2: Tác phẩm) Soạn văn 11 tập 1 tuần 6 (trang 60)

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Cũng theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, Điều 36, Điều lệ trường tiểu học, đối với trường hợp học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu chuyển trường từ nước ngoài về nước, cần tuân thủ các trình tự sau:

 • Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).
 • Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
 • Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

Cần tuân thủ trình tự chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

Đối với học sinh tiểu học trong nước

Tải mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường (1)…………………………………..……..…..……….

– Hiệu trưởng trường (2)………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:……………….. Là học sinh lớp:………………….. Trường (3)………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

.ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0:active, .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue98bc57fe84331abc47da3fbb36e42e0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp dàn ý bài thơ Tây Tiến (10 mẫu) Dàn ý Tây Tiến

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4)………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường (5) …………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (6) Ý kiến của trường chuyển đi (7)

Đối với học sinh tiểu học từ nước ngoài về

Tải mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học từ nước ngoài về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường (1)………………….………..……..…..………

Tôi tên là:……………………………………….…….…….….……………..

Hiện trú tại:………………………………….………………………………..

Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có):…………….

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ………………….. Ngày tháng năm sinh:………..……

Là học sinh lớp:…………….. Trường (2)…………………..…………

………………………………………….………………………………….……………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..…… tại trường (3)……………………………………………………………………………………………

Lý do:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………

Hồ sơ kèm theo gồm có (4):………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..
Ý kiến tiếp nhận của nhà trường (5) Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Một số thắc mắc về thủ tục chuyển trường

Một số thắc mắc về thủ tục chuyển trườngMột số thắc mắc về thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường ngoài nơi cư trú ra sao?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 40a Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT, hồ sơ chuyển trường được quy định như sau:

Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

– Học bạ;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

Thủ tục chuyển trường cho học sinh ngoài nơi cư trú căn cứ theo Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT. Trình tự thủ tục chuyển trường được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Thời hạn giải quyết hồ sơ của hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin chuyển trường nếu có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh. Ngược lại, không đồng ý thì phải ghi rõ lý do vào đơn xin chuyển trường và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 2: Sau khi nhận ý kiến đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng trường nơi học sinh chuyển đến, cha mẹ cần gửi đơn xin chuyển trường cho trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi.

.u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe:active, .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u019722fe678d2bb7c85c35fc95fe3fbe:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh 2 Dàn ý & 23 bài văn hay lớp 11

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin chuyển trường, để hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi trả hồ sơ cho học sinh.

Advertisement

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 40a Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT

Bước 4: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trực tiếp nộp hồ sơ cho nhà trường nơi học sinh chuyển đến.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Thủ tục chuyển trường THPT ra sao?

Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022) hồ sơ chuyển trường của học sinh THPT đã bỏ bớt một số loại giấy tờ và chỉ cần có:

– Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

– Học bạ (bản chính).

– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển.

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

Bước 1: Người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho Hiệu trưởng trường định chuyển đến.

Bước 2: Người giám hộ học sinh gửi Đơn xin chuyển trường đến Hiệu trưởng trường học sinh đang học.

Bước 3: Người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi chuyển đến (nếu học sinh chuyển đi tỉnh khác) hoặc về trường chuyển đến (nếu chuyển trong cùng tỉnh).

Bước 4: Người giám hộ của học sinh nộp lại toàn bộ hồ sơ nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết cho Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến.

Tham khảo thêm: Quy định và thủ tục chuyển trường THPT cho con

Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục chuyển trường tiểu học mà tinnuocnhat.com tổng hợp được. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn nhé!

Kinh nghiệm hay tinnuocnhat.com

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy […]

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề)

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 sách Cánh diều PPCT HĐTN,HN lớp 12 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 sách Cánh diều PPCT HĐTN,HN lớp 12 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *