Hướng dẫn sử dụng CONSOLIDATE để thống kê, gộp dữ liệu trong Excel

Bạn đang xem bài viết Hướng dẫn sử dụng CONSOLIDATE để thống kê, gộp dữ liệu trong Excel tại tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Microsoft Excel là một trong những phần mềm đắc lực nhất để thao tác với dữ liệu. Trong quá trình làm việc, chúng ta thường phải làm việc với nhiều bảng dữ liệu có cấu trúc tương tự nhau. Vì vậy, việc gộp các bảng dữ liệu lại với nhau để phân tích và thống kê dữ liệu trở nên cực kỳ cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng tính năng CONSOLIDATE trong Excel để thống kê và gộp các bảng dữ liệu lại với nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cùng theo dõi và đọc bài viết sau đây nhé!

CONSOLIDATE là một trong những công cụ thống kê dữ liệu hữu ích của Excel. CONSOLIDATE cho phép thực hiện nhanh các phép tính tổng, trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất… Thủ Thuật Phần Mềm mời bạn tham khảo thông tin bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng công cụ CONSOLIDATE nhé!

Hướng dẫn sử dụng CONSOLIDATE để thống kê, gộp dữ liệu trong Excel

Trong bảng tính dưới là liệt kê dữ liệu chi tiết theo địa điểm và thời gian, nhiệm vụ của bạn là tổng hợp thành báo cáo tổng hợp theo từng tiêu chí của báo cáo.

.uef599eab7878ee432790190012718570 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uef599eab7878ee432790190012718570:active, .uef599eab7878ee432790190012718570:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uef599eab7878ee432790190012718570 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uef599eab7878ee432790190012718570 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uef599eab7878ee432790190012718570 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uef599eab7878ee432790190012718570:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Top 5 trang web đánh giá tốc độ đánh máy hàng đầu.

Bảng tính liệt kê dữ liệu

Bước 1: Đặt trỏ chuột vào một ô mà bạn muốn trả lại báo cáo. Ví dụ là ô J2. Chọn thẻ Data (1) => Nhấn chuột vào biểu tượng của CONSOLIDATE (2).

Chọn Consolidate

Bước 2: Cửa sổ CONSOLIDATE hiện ra.

Trong đó:

  • Function: Lựa chọn chức năng thực hiện phép tính như Sum (tính tổng), Count (đếm dữ liệu), Average (tính trung bình), Max, Min…

Function

  • Reference: Vị trí của vùng dữ liệu cần tham chiếu. Để chọn phạm vi tính toán bằng cách nhấn chuột vào ô Reference rồi rê chuột để chọn vùng dữ liệu.

Reference

  • Sau khi quét vùng Reference bạn nhấn chuột vào nút Add để đưa địa chỉ tham chiếu vào All Reference.

Chọn Add

  • Top row: Dòng tiêu đề. Nếu như dòng đầu tiên là tiêu đề bạn chọn ô tích này.
  • Left column: Cột tiêu đề, nếu như cột đầu tiên của vùng dữ liệu là tiêu đề bạn chọn ô tích này.
    Ở bước này, Thủ Thuật Phần Mềm sẽ chọn hàm Sum, vùng tham chiếu từ B2:G12, và đều chọn tích dòng tiêu đề và cột tiêu đề.

Tích dòng tiêu đề và cột tiêu đề

Bước 3: Nhấn nút OK để xem báo cáo tổng hợp. Kết quả báo cáo sẽ trả về bắt đầu từ ô J2 như bạn chọn ở Bước 1.

Kết quả báo cáo sẽ trả về bắt đầu từ ô J2

Kết quả CONSOLIDATE cộng gộp ô các cột trong bảng dữ liệu theo tiêu chí của cột đầu tiên bạn chọn là cột tiêu đề. Ở cột Quí và Sản phẩm không cộng được nên kết quả trả về bằng 0. Cột Đơn giá cộng không có ý nghĩa nên bạn có thể xóa đi.

.ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c:active, .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueaec45ff05b2f43179523d2948d18e2c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Những trang tải sub phim hàng đầu: Điểm đến cho việc tìm kiếm phụ đề chất lượng cao

Trên đây Thủ Thuật Phần Mềm đã hướng dẫn  bạn sử dụng công cụ CONSOLIDATE để thống kê gộp dữ liệu trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn HĐTN lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy […]

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề)

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 sách Cánh diều PPCT GDKT&PL lớp 12 (SGK + Chuyên đề) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Tin học 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 sách Cánh diều PPCT HĐTN,HN lớp 12 năm 2024 – 2025

Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 sách Cánh diều PPCT HĐTN,HN lớp 12 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *