Hyperlink là gì? Cách tạo liên kết trang trong Word, Excel, PowerPoint

Khi đang lướt một trang web nào đó, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy những dòng liên kết mà khi bấm vào nó sẽ chuyển hướng sang một trang mới. Những dòng liên kết này được gọi là Hyperlink. Bài viết này sẽ giải thích khái niệm về Hyperlink và cách tạo liên kết trang trong Word, Excel, PowerPoint.

Khi đang lướt một trang web nào đó, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy những dòng liên kết mà khi bấm vào nó sẽ chuyển hướng sang một trang mới. Những dòng liên kết này được gọi là Hyperlink. Bài viết này sẽ giải thích khái niệm về Hyperlink và cách tạo liên kết trang trong Word, Excel, PowerPoint.

Hyperlink là gì?

Hyperlink là một thuật ngữ tiếng Anh mang nghĩa là siêu liên kết. Đây chính là một đường dẫn mà khi người dùng nhấp chuột vào sẽ được chuyển đến một vị trí nào đó trên trang khác hoặc bất kỳ trang web nào khác mà người dùng chèn vào.

Ưu điểm của Hyperlink:

  • Người xem có thể ở lại trang web của mình lâu hơn trong khi người xem mở thêm các liên kết khác tới trang khác từ Hyperlink của trang ban đầu.
  • Người dùng có thể chuyển từ trang này sang trang khác một cách dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Dẫn người dùng đến các trang có nội dung liên quan.

Cách tạo hyperlink (chèn liên kết) trong Word

Bước 1: Chọn vào văn bản hoặc hình mà bạn muốn chèn link.

Chọn vào văn bản muốn chèn

Bước 2: Click chuột phải vào chữ mà bạn đã chọn hoặc bất kỳ vị trí vào trong văn bản, sau đó chọn Hyperlink

.u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46:active, .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u00401f97c5fa979fe2044871eef46e46:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Vòi sen tăng áp là gì? Chức năng và những lưu ý khi sử dụng vòi sen tăng áp

Chọn vào Hyperlink

Bước 3: Hộp thoại Insert Hyperlink mở ra, bạn chọn vào ô Existing File or Web Page. Tại ô Text to display, bạn có thể tùy chỉnh nội dung thay cho đoạn chữ chèn link bằng cách sửa lại nội dung trong ô. Ở phần ScreenTip, bạn nhập tên sẽ hiện lên khi di chuyển con trỏ chuột tới link liên kết.

Nhập nội dung

Bước 4: Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ trang web mà bạn muốn chuyển đến vào ô Address. Sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Nhập Address

Cách tạo hyperlink (chèn liên kết) trong PowperPoint

Bước 1: Mở phần mềm PowperPoint, sau đó bạn chọn Insert trên thanh công cụ và chọn vào Hyperlink.

Chọn vào Hyperlink

Advertisement

Bước 2: Trong hộp thoại Insert Hyperlink, bạn chọn vào ô Existing File or Web Page.

Chọn vào ô Existing File or Web Page

Bước 3: Ở phần Text to Display bạn nhập tên của trang web hoặc gợi ý. Trong phần ScreenTip, bạn nhập tên sẽ hiện lên khi di chuyển con trỏ chuột tới link liên kết.

Nhập nội dung hiển thị

Bước 4: Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ trang web bạn muốn đi link vào ô Address. Sau đó bạn nhấn OK là hoàn thành.

Nhập Address

Cách tạo hyperlink (chèn liên kết) trong Excel

Tạo hyperlink trang Web trong Excel

Bước 1: Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Hộp thoại Insert Hyperlink mở ra, bạn chọn vào ô Existing File or Web Page. Sau đó, nhập nội dung ô muốn chèn liên kết vào mục Text to display.

.u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c:active, .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u136c3f268e1ace471db10ecf6f6dd71c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Cây nước nóng lạnh là gì? Có bao nhiêu loại? Loại nào dùng tốt nhất?

Hộp thoại Insert Hyperlink mở ra, bạn chọn vào ô Existing File or Web Page. Sau đó, nhập nội dung ô muốn chèn liên kết vào mục Text to display.

Bước 3: Tại phần ScreenTip, bạn nhập tên sẽ hiện lên khi di chuyển con trỏ chuột tới link liên kết và nhấn OK.

Hộp thoại Insert Hyperlink mở ra, bạn chọn vào ô Existing File or Web Page. Sau đó, nhập nội dung ô muốn chèn liên kết vào mục Text to display.

Bước 4: Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ trang web bạn muốn đi link vào ô Address. Sau đó bạn nhấn OK là hoàn thành.

Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ trang web bạn muốn đi link vào ô Address. Sau đó bạn nhấn OK là hoàn thành.

Tạo hyperlink với sheet có sẵn trong trang tính Excel

Bước 1: Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn Place in This Document. Bạn chọn sheet muốn liên kết tại mục Cell Reference > Ở phần Type the cell reference nhập ô mặc định con trỏ chuột sẽ nhảy đến khi nhấn vào link > Nhấn OK để hoàn thành.

Chọn Place in This Document. Bạn chọn sheet muốn liên kết tại mục Cell Reference > Ở phần Type the cell reference nhập ô mặc định con trỏ chuột sẽ nhảy đến khi nhấn vào link.

Cách tạo hyperlink file mới trong Excel

Bước 1: Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn Create New Document, nhập tên file Excel mới ở phần Name of new document và nội dung ô muốn liên kết tại Text to display.

Nhập tên file Excel mới ở phần Name of new document và nội dung ô muốn liên kết tại Text to display.

Bước 3: Nhấp vào Change để chọn vị trí để tạo 1 file Excel mới.

Bước 4: Tại mục When to edit bạn lựa chọn khi nào sẽ thực hiện chỉnh sửa:

  • Edit the new document later: Chỉnh sửa trang tính mới sau, khi bạn muốn. 
  • Edit the new document now: Chỉnh sửa trang tính mới ngay lập tức.

Nhấp vào Change để chọn vị trí để tạo 1 file Excel mới

Tạo hyperlink email trong Excel

Bước 1: Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

.ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57:active, .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufa5efc6ea03819cd274fb33a4c915d57:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Máy tính bỏ túi là gì? Công dụng của máy tính bỏ túi trong học tập và cuộc sống

Chọn vào ô mà bạn muốn chèn link, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn E-mail Address.

Chọn E-mail Address

Bước 3: Nhập Email muốn liên kết > Nhập tiêu đề và nhấn OK.

Nhập Email muốn liên kết > Nhập tiêu đề và nhấn OK.

Cách bỏ hyperlink trong Excel

Để bỏ Hyperlink trong Excel, bạn nhấp chuột phải vào ô đã có Hyperlink trước đó > chọn Remove Hyperlink.

Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z hoặc nút Undo trên trang tính để khôi phục lại nếu không muốn xóa link đó.

Cách bỏ hyperlink trong Excel

Trên đây là khái niệm về Hyperlink và cách tạo liên kết trang trong Word, Excel, PowerPoint. Nếu bạn còn bất kỳ thắc nào cần được giải đáp, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới để tinnuocnhat.com hỗ trợ bạn nhé!

Related Posts

Những kỉ niệm tuổi thơ nào đã trở về với Thanh khi anh về thăm bà Soạn bài Dưới bóng hoàng lan – Chân trời sáng tạo 10

Bạn đang xem bài viết ✅ Những kỉ niệm tuổi thơ nào đã trở về với Thanh khi anh về thăm bà Soạn bài Dưới bóng hoàng lan – Chân trời sáng tạo 10 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy […]

Bí mật nấu nướng của đầu bếp chuyên nghiệp (P2)

Trong bài viết này, Tinnuocnhat.com sẽ đề cập đến những mẹo nhỏ giúp bạn nấu ăn ngon hơn như ốp trứng với bơ và lửa nhỏ, làm hành chiên ngon, nấu nước dùng ngon,… Hãy theo dõi bài viết để biết thêm những kiến thức thú vị này nhé.

Cách kích hoạt chế độ tối – Dark mode trên Windows 11

Bạn đang xem bài viết Cách kích hoạt chế độ tối – Dark mode trên Windows 11 tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Trên Windows 11, chế độ tối – Dark mode là một tính năng được nhiều người dùng mong […]

Tìm hiểu về độ ồn trên máy lạnh, cách sử dụng máy lạnh êm ái nhất

Bạn đang xem bài viết Tìm hiểu về độ ồn trên máy lạnh, cách sử dụng máy lạnh êm ái nhất tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Máy lạnh là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình trong […]

Review mặt nạ giấy Some By Mi Hyaluron Moisturizing Glow Luminous Ampoule Mask

Liệu mặt nạ giấy Some By Mi Hyaluron Moisturizing Glow Luminous Ampoule Mask có tốt cho da như lời đồn? Xem ngay qua bài viết bên dưới để biết thêm chi tiết nhé!

Cách đặt thanh Taskbar trên Windows 11 về bên trái giống Windows 10

Bạn đang xem bài viết Cách đặt thanh Taskbar trên Windows 11 về bên trái giống Windows 10 tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Windows 11 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft, mang đến giao diện sáng […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *