KHTN Lớp 7 Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 31

Giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 7 trang 31 đến trang 36 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất của chủ đề 2: Phân tử.

Giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 7 trang 31 đến trang 36 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất của chủ đề 2: Phân tử.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 5 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của tinnuocnhat.com nhé:

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 5

Câu 1

Quan sát Hình 5.1 và cho biết hạt hợp thành của chất nào được tạo từ một nguyên tố hóa học. Hạt hợp thành của chất nào được tạo từ nhiều nguyên tố hóa học?

KHTN Lớp 7 Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 31

Trả lời:

 • Hydrogen: được tạo thành bởi 1 nguyên tố H
 • Chlorine: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Cl
 • Hydrogen chloride: được tạo thành bởi 2 nguyên tố là H và Cl
 • Neon: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Ne

Câu 2

Em hãy đề xuất cách tính khối lượng phân tử của mỗi chất ở Hình 5.3

Hình 5.3

Trả lời:

a) Phân tử hydrogen gồm 2 nguyên tử hydrogen

=> Khối lượng phân tử hydrogen = 1 amu x 2 = 2 amu

b) Phân tử sulfur dioxide gồm 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen

=> Khối lượng phân tử sulfur dioxide = 32 amu x 1 + 16 amu x 2 = 64 amu

c) Phân tử methane gồm 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen

=> Khối lượng phân tử methane = 12 amu x 1 + 1 amu x 4 = 16 amu

Câu 3

Khối lượng nguyên tử của oxygen bằng 16 amu. Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen sẽ có khối lượng phân tử bằng bao nhiêu?

.uc582380825b64a43d791df8a573e2b98 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98:active, .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98 .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc582380825b64a43d791df8a573e2b98:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Đánh giá Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có tốt không?

Trả lời:

Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen

=> Khối lượng phân tử khí oxygen = 16 amu x 2 = 32 amu

Câu 4

Dựa vào Hình 5.5, cho biết tên các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng

Hình 5.5

Trả lời:

Các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng là:

 • H2 được tạo thành từ nguyên tố Hydrogen
 • He được tạo thành từ nguyên tố Helium
 • N2 được tạo thành từ nguyên tố Nitrogen
 • F2 được tạo thành từ nguyên tố Fluorine
 • Na được tạo thành từ nguyên tố Sodium
 • Mg được tạo thành từ nguyên tố Magnesium
 • P được tạo thành từ nguyên tố Phosphorus
 • S được tạo thành từ nguyên tố Sulfur
 • Cl2 được tạo thành từ nguyên tố Chlorine
 • Ar được tạo thành từ nguyên tố Argon
 • K được tạo thành từ nguyên tố Potassium
 • Ca được tạo thành từ nguyên tố Calcium

Câu 5

Ngoài các đơn chất tạo từ các nguyên tố ở Hình 5.5, em hãy liệt kê thêm 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại và 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim khác

Trả lời:

– 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại:

 • Al được tạo thành từ Aluminium
 • B được tạo thành từ Boran

– 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim:

 • O2 được tạo thành từ Oxygen
 • C được tạo thành từ Carbon

Câu 6

Quan sát Hình 5.6, em hãy cho biết số nguyên tử và thành phần nguyên tố có trong mỗi phân tử đơn chất

Hình 5.6

Trả lời:

 • Hình a: Đơn chất Bromine được tạo nên từ 2 nguyên tử Br của nguyên tố Br
 • Hình b: Đơn chất Ozon được tạo nên từ 3 nguyên tử O của nguyên tố O

Câu 7

Quan sát Hình 5.7, em hãy cho biết phân tử chất nào là phân tử đơn chất, phân tử chất nào là phân tử hợp chất. Giải thích

Hình 5.7

Trả lời:

 • Phân tử Hydrogen được tạo nên từ 1 nguyên tố H => Đơn chất
 • Phân tử Oxygen được tạo nên từ 1 nguyên tố O => Đơn chất
 • Phân tử Nước được tạo nên từ 2 nguyên tố là H và O => Hợp chất

Câu 8

Muối ăn (Hình 5.8) là đơn chất hay hợp chất? Vì sao?

Hình 5.8

Trả lời:

Muối ăn được tạo nên từ 2 nguyên tố là Na và Cl => Hợp chất

Câu 9

Hãy nêu một số ví dụ về phân tử hợp chất mà em biết và cho biết phân tử đó được tạo thành từ các nguyên tử của nguyên tố nào?

.u79274797866f44a622b7c30480188f9a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u79274797866f44a622b7c30480188f9a:active, .u79274797866f44a622b7c30480188f9a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u79274797866f44a622b7c30480188f9a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u79274797866f44a622b7c30480188f9a .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u79274797866f44a622b7c30480188f9a .postTitle { color:#D35400; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u79274797866f44a622b7c30480188f9a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Tham Khảo Thêm:   Bài viết số 1 lớp 10 đề 4: Cảm nghĩ về một tác phẩm nổi bật đã học Dàn ý & 9 mẫu bài viết số 1 lớp 10 đề 4

Trả lời:

Một số phân tử hợp chất và nguyên tố tạo thành:

 • Calcium carbonate: được tạo thành từ nguyên tố Ca, C, O
 • Methane: được tạo thành từ nguyên tố C và H
 • Hydrogen chloride: được tạo thành từ nguyên tố H và Cl
 • Carbon dioxide: được tạo thành từ nguyên tố C và O
 • Nước: được tạo thành từ nguyên tố H và O

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 5

Bài 1

Hãy liệt kê 5 phân tử đơn chất và 5 phân tử hợp chất chứa 2 nguyên tố hóa học.

Trả lời:

– 5 phân tử đơn chất là:

 • Khí oxygen được tạo bởi nguyên tố O
 • Khí nitrogen được tạo bởi nguyên tố N
 • Khí helium được tạo bởi nguyên tố He
 • Sodium được tạo bảo nguyên tố Na
 • Sulfur được tạo bởi nguyên tố S

– 5 phân tử đơn chất là:

 • Carbon dioxide được tạo bởi nguyên tố C và O
 • Sodium chloride được tạo bởi nguyên tố Na và Cl
 • Potassium iodide được tạo bởi nguyên tố K và I
 • Nước được tạo bởi nguyên tố H và O
 • Hydrogen chloride được tạo bởi nguyên tố H và Cl

Bài 2

Hoàn thành bảng sau:

Chất

Phân tử đơn chất

Phân tử hợp chất

Khối lượng phân tử

Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen

?

?

?

Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen

?

?

?

Trả lời:

Chất

Phân tử đơn chất

Phân tử hợp chất

Khối lượng phân tử

Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 12.1 + 16.1 = 28 mau

Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 40.1 + 16.1 = 56 amu

Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen

Đ

S

M = 16.3 = 48 amu

Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen

Advertisement

S

Đ

M = 14.1 + 16.2 = 46 amu

Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen

S

Đ

M = 12.2 + 4.1 + 16.2 = 60 amu

Bài 3

Baking soda là một loại muối được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất.

a) Baking soda là phân tử đơn chất hay phân tử hợp chất?

b) Baking soda có khối lượng phân tử bằng 84 amu. Quan sát hình mô phỏng phân tử baking soda (hình bên), cho biết phân tử baking soda có mấy nguyên tử X? Hãy xác định khối lượng nguyên tử X và cho biết X là nguyên tố nào?

Bài 3

Trả lời:

a) Quan sát hình ta thấy: Baking soda được tạo bởi 4 nguyên tố: C, H, O, và X

=> Baking soda là phân tử hợp chất

b) Quan sát hình ta thấy: phân tử baking soda có 1 nguyên tử X

Khối lượng baking soda = X.1 + 1.1 + 12.1 + 16.3 = 84 amu

=> X = 23 amu

=> X là Sodium (Na)

Bài 4

Quan sát hình mô phỏng các phân tử sau, cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Tính khối lượng phân tử của các chất

Bài 4

Trả lời:

– Hydrogen: được tạo bởi 2 nguyên tử H của 1 nguyên tố H => Đơn chất

=> Khối lượng hydrogen = 1.2 = 2 amu

– Carbon dioxide: được tạo bởi 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O => Hợp chất

=> Khối lượng carbon dioxide = 12.1 + 16.2 = 44 amu

– Methane: được tạo bởi 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng methane = 12.1 + 1.4 = 16 amu

– Hydrogen chloride: được tạo bởi 1 nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl => Hợp chất

=> Khối lượng hydrogen chloride = 1.1 + 35,5.1 = 36,5 amu

– Chlorine: được tạo bởi 2 nguyên tử Cl của 1 nguyên tố Cl => Đơn chất

=> Khối lượng chlorine = 35,5.2 = 71 amu

– Nitrogen: được tạo bởi 2 nguyên tử N của 1 nguyên tố N => Đơn chất

=> Khối lượng nitrogen = 14.2 = 28 amu

– Ammonia: được tạo bởi 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng ammonia = 14.1 + 1.3 = 17 amu

– Nước: được tạo bởi 1 nguyên tử O và 2 nguyên tử H => Hợp chất

=> Khối lượng nước = 16.1 + 1.2 = 18 amu

Related Posts

Người ăn chay có ăn được trứng bắc thảo không?

Người ăn chay có ăn được trứng bắc thảo không? Đây chắc chắn là thắc mắc chung của nhiều người khi sử dụng trứng bắc thảo? Hãy cùng Tinnuocnhat.com theo dõi bài viết dưới đây để biết được câu trả lời nhé!

Hướng dẫn cách chặn tin nhắn trên Zalo

Bạn đang xem bài viết Hướng dẫn cách chặn tin nhắn trên Zalo tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. 1. Chặn tin nhắn từ người lạ trên Zalo Để tránh bị làm phiền, nhà sản xuất Zalo đã cung cấp tính […]

Cách đặt thời gian, nhiệt độ nồi chiên không dầu chuẩn cho từng món ăn

Bạn đang xem bài viết Cách đặt thời gian, nhiệt độ nồi chiên không dầu chuẩn cho từng món ăn tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Nồi chiên không dầu xuất hiện trên thị trường giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế […]

Google công bố nền tảng di động Android Oreo

Bạn đang xem bài viết ✅ Google công bố nền tảng di động Android Oreo ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Ngày 21/8, vào đúng thời khắc Nhật thực diễn ra, […]

Tất tần tật những điều cần lưu ý khi đi du lịch dịp tết nguyên đán 2022

Cùng Tinnuocnhat.com ghi lại tất tần tật những điểm cần lưu ý khi du lịch dịp Tết nguyên đán 2022 này để giúp chuyến đi đầu năm mới của bạn và gia đình sẽ được vui vẻ và trọn vẹn nhất nhé.

Đón Giáng sinh 2023 với loạt phim Netflix mới nhất

Noel này, dành nhiều thời gian cho bản thân cùng gia đình với loạt phim Netflix mới nhất được chọn lọc từ Tinnuocnhat.com. “Mọt phim” thưởng thức ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *