Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking Soạn Anh 10 trang 42 sách Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking Soạn Anh 10 trang 42 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Vocabulary Friends Global là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách giải các câu hỏi trang 42 bài On screen.

Giải Unit 3 Lớp 10 3G Vocabulary Friends Global được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Tiếng Anh 10. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 10 Friends Global.

Mục lục bài viết

Bài 1

Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các tấm áp phích? Chúng là những thể loại phim nào? Bạn thích thể loại nào nhất và tại sao?)

Gợi ý đáp án

1. a horror film (phim kinh dị)

2. a romantic comedy (hài kịch lãng mạn)

3. a period drama (phim truyền hình)

I like romantic comedy the most because I enjoy the chemistry reaction between the couples and I like the songs that they use in the film. (Mình thích hài kịch lãng mạn thì mình thích tận hưởng phản ứng hóa học giữa các cặp đôi và các bài hát mà họ sử dụng trong phim.)

Bài 2

Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer.

(Đọc Chiến thuật Nói và đề bài bên dưới. Suy nghĩ ra 3 danh từ và 3 tính từ mà bạn có thể sử dụng trong câu trả lời của bạn.)

Speaking Strategy

In the exam, (Trong bài thi,)

– read the task in one minute and look carefully at the visuals; (Đọc đề bài trong một phút và nhìn kĩ các bức tranh;)

– write a framework as a guide for you and your partner to follow (talk about the genres available: what you choose and why: where and when you go); (viết dàn ý như một hướng dẫn để bạn và người đồng hành có thể bám theo (nói về những thể loại hiện có, cái bạn chọn và tại sao, khi nào bạn đi và ở đâu);)

– identify key words and phrases that you could use in the conversation. (nhận diện các từ và cụm từ khóa bạn có thể dùng trong bài hội thoại.)

– cooperate with your partner. (hợp tác với người đồng hành của bạn.)

Your British friend is coming to visit you and you are proposing to take him/ her to the cinema. Decide together which of the films in the posters you will see, where and when to meet, and whether to invite any other people.

(Người bạn Anh Quốc của bạn sẽ đến thăm bạn và bạn dự định sẽ dẫn cậu ấy/ cô ấy đến rạp chiếu phim. Cùng nhau quyết định xem bộ phim nào trên các áp phích bạn sẽ xem, gặp nhau ở đâu và khi vào, và liệu có mời ai khác không.)

Gợi ý đáp án

Nouns: film, cinema, evening (Danh từ: phim, rạp chiếu phim, buổi tối)

Adjectives: funny, horror, romantic (Tính từ: vui vẻ, kinh dị, lãng mạn)

Bài 3

Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them.

(Đọc các câu hỏi. Sau đó nghe một học sinh thực hiện bài thi và trả lời chúng.)

1. Which film a) does the student want to see. b) does the examiner want to see, and c) do they agree on?

(Bộ phim nào mà a) học sinh muốn xem. b) giám khảo muốn xem, và c) họ đều đồng ý?

2. Did they use any of the words you chose in exercise 2?

(Họ có dùng bất kì từ nào bạn chọn trong bài 2 không?)

3. When and where do they decide to meet?

(Họ quyết định gặp nhau ở đâu và khi nào?)

4. What reason does the examiner give for not wanting to invite Donna?

(Lí do giám khảo đưa ra vì không muốn mời Donna là gì?)

5. Do they decide to invite someone else, or not?

(Họ có quyết định mời ai đó khác hay không?)

Bài 4

Complete the phrases using the word below.

(Hoàn thành các cụm từ sử dụng các từ bên dưới.)

agree agreed better fan fancy idea keen prefer rather settle stand

Express likes and dislikes

I quite (1) _____…/ I don’t really fancy …

I’m/ I’m not a big (2) _____ of …

I’m/ I’m not (3) _____ on …

I adore …/ I can’t (4) _____ …

Expressing a preference

I’d (5) _____ … I’d (6) _____ (to) …

I think … will be (7) _____/ more fun, etc.

Reaching an agreement

Shall we (8) _____ on …?

OK, I (9) _____.

That’s (10) _____ then.

That’s a great (11) _____.

Gợi ý đáp án

1.fancy

2. fan

3. keen

4. stand

5. rather

6. prefer

7. better

8. settle

9. agree

10. agreed

11. idea

Express likes and dislikes (Thể hiện sự thích và không thích)

I quite (1) fancy .../ I don’t really fancy … (Tôi khá thích/ Tôi không thích…)

I’m/ I’m not a big (2) fan of … (Tôi không phải là người hâm mộ của…)

I’m/ I’m not (3) keen on … (Tôi/ Tôi không thích …)

I adore …/ I can’t (4) stand (Tôi mê/ Tôi không thể chịu nổi…)

Expressing a preference(Thể hiện một sự ưa thích)

I’d (5) rather … I’d (6) prefer (to) … (Tôi thích…)

I think … will be (7) better / more fun, etc. (Tôi nghĩ … sẽ tốt hơn/ vui hơn v.v)

Reaching an agreement (Đi đến sự đồng thuận)

Shall we (8) settle on …? (Vậy chúng ta quyết định …?)

OK, I (9) agree . (Được, tôi đồng ý.)

That’s (10) agreed then. (Điều đó đã được đồng ý.)

That’s a great (11) idea . (Đó là một ý kiến tuyệt vời.)

Bài 5

Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check.

(Đọc hộp Learn this! Gạch chân tất cả các cụm phụ âm và luyện đọc các từ. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

LEARN THIS! Consonant clusters (Cụm phụ âm)

Consonant clusters, combinations of consonant sounds. can be found at the beginning, at the end or within words. (Cụm phụ âm, sự kết hợp giữa các âm phụ âm, có tìm ở đầu, ở cuối hoặc giữa các từ.)

prefer /pr/ British /br/ ogfee/gr/ restrict/std accept /pt/ tasks/sks/

shrink twin problem scream adopt address three next against hops

Gợi ý đáp án

shrink/shr/ twin/tw/ problem /pr/ scream/scr/ adopt/pt/ address/ddr/ three/thr/ next/xt/ against/st/ hops/ps/

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 3: 3G Speaking Soạn Anh 10 trang 42 sách Chân trời sáng tạo của Tinnuocnhat.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Related Posts

Top 6 ứng dụng học tiếng Nhật tốt nhất trên điện thoại

Bạn đang xem bài viết ✅ Top 6 ứng dụng học tiếng Nhật tốt nhất trên điện thoại ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Tiếng Nhật đang trở thành xu hướng […]

Visa là gì? Passport là gì? Tất cả những điều cần viết về Visa

Bạn đang xem bài viết Visa là gì? Passport là gì? Tất cả những điều cần viết về Visa tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Nếu bạn sắp phải đi du học, du lịch hay công tác ở nước ngoài thì […]

Cách kết nối nhiều loa với nhau trên dàn karaoke di động ACNOS

Bạn đang xem bài viết Cách kết nối nhiều loa với nhau trên dàn karaoke di động ACNOS tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết Cách kết nối nhiều loa với nhau trên dàn karaoke […]

Danh sách anh hùng mạnh mẽ trong game bắn cung Archero

Bạn đang xem bài viết ✅ Danh sách anh hùng mạnh mẽ trong game bắn cung Archero ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Trong phiên bản mới cập nhật thì Archero […]

Điểm danh 5 item mặc gì cũng thấy ưng, nàng nhất định phải có

Trong vô sô các món quần áo, phụ kiện thời trang, bạn nhất định phải sở hữu các item dễ mặc, dễ phối để phù hợp với nhiều hoàn cảnh và tiết kiệm tủ đồ hiệu quả.

DPI là gì? Chỉ số DPI dùng để làm gì? Tổng quan về DPI

Bạn đang xem bài viết DPI là gì? Chỉ số DPI dùng để làm gì? Tổng quan về DPI tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Trên các mẫu chuột máy tính thì nhà sản xuất thường giới thiệu như chuột gamming […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *